Historie

Kongebesøg 21. juni 1824


Det første bygningsværk ved Grønnestrand er denne mindesten, der blev rejst af ejeren af Aagaard, Johan Kasper de Mylius efter at kon-gen. Frederik den sjette havde besøgt området.

Kongen var på rundrejse i det nordjyske, og han var med sit følge kommet til Aagaard, som ligger lidt syd for Fjerritslev. Denne herregård havde et jordtilliggende helt ud til vandet.

Da kongen gjorde et ophold her udbrød han:

"Dette øde sted er den skønneste plet i mit rige".

Grønnestrand


Tre år efter kongebesøget blev der opført en fir-længet gård i det nordøstlige hjørne af de ca. 500 tdr. land klit og sandet jord, som var Aagaards jordtilliggende


Jorden og gården Grønnestrand blev forpagtet af ladefogeden på Aagaard, Søren Hansen. Han var i februar 1824 kommet til Aagaard fra Fyn, fra Rønningesøgaard. Derfor blev han kaldt

Søren Hansen Rønninge.


Forpagtningsafgiften var yderst beskeden, men han skulle hvert år levere lyng og hø til Aagaard.

"Gammelfar"


Johan Kasper Sørensen blev født den 2. august 1831. Han var ældste søn af Karen Margrethe og Søren Hansen. Gården blev i 1861 frikøbt af Karen Margrethe, som var blevet enke i 1850.


I 1866 var gården betalt og Johan Kasper over-tog den samtidig med at han giftede sig med Kirsten Sørensdatter.

Han var meget fingersnild, og han fremstillede selv træredskaber.


I slutningen af 1870-erne begyndte han at samle drivtømmer fra stranden til en gårdmølle, som han tækkede med lyng og i 1886 var møllen færdig.